• ບັນຫາການຖືກຕົວະຍົວະ ໄປຂາຍແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 02 ກໍລະກົດ 2019 (14.32 ນ.) Read : 446

ຕາມການຄາດຄະເນຂອງບັນດາອົງການສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກຕ້ານອາດສະຍາກຳ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໃນທົ່ວໂລກ ຫຼາຍກ່ວາ 40 ລ້ານຄົນ, ເດັກນ້ອຍ ແລະແມ່ຍິງກວມເອົາ 71%. 

ເຂດພາກພື້ນອາຊີ ແລະປາຊີຟິກ ເປັນເຂດທີ່ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍກວມເອົາ 65% ຂອງຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນທົ່ວໂລກ. ບັນຫາການຄ້າມະນຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະມີຫລາຍຮູບແບບເປັນຕົ້ນ ຮູບແບບການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ການອົບພະຍົບຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະອື່ນໆ. ສຳລັບ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຮູບແບບຕົວະຍົວະຫລອກລວງໄປທ່ອງທ່ຽວ, ໄປຂາຍເຄື່ອງ, ໄປເສີບອາຫານ, ການຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະຂົນຂວາຍເອົາແມ່ຍິງລາວໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຮູບແບບໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ ແລະອື່ນໆ.


ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ