• Httpool ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄວາມສຳເລັດສຳລັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນລາວຄົບຮອບ 1 ປີ!

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 23 ພຶດສະພາ 2021 (13.32 ນ.) Read : 5,417

Httpool Laos (ເອຈ໌ທີທີພູລ ລາວ) ແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ Aleph Holding (ອາເລັບ ໂຮນດີ້ງ), ຄູ່ຮ່ວມມືລະດັບໂລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບັນດາແພຼັດຟອມຫຼັກດ້ານສື່, ເຊິ່ງໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບໜຶ່ງປີໃນເດືອນພຶດສະພານີ້. ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດແຕ່ຍັງໄດ້ສຳເລັດ Facebook Advertising Campaign (ແຄັມເປນໂຄສະນາທາງເຟສບຸກ) ຫຼາຍກວ່າ 8.600 ແຄັມເປນ ຖືເປັນການລິເລີ່ມທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນແລະທ້າທາຍຂອງບໍລິສັດ. ປັດຈຸບັນ Httpool ກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມຄ້າດ້ານການຂາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຟສບຸກ (Facebook Authorized Sales Partner), ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາບໍລິສັດແລະແບຣນຕ່າງໆໃນການເຮັດໂຄສະນາຂອງພວກເຂົາຜ່ານແພຼັດຟອມຍັກໃຫຍ່ລະດັບໂລກດັ່ງກ່າວ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນແພຼັດຟອມດີຈີຕ້ອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ເຟສບຸກໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ປະມານ 3,4 ລ້ານຄົນ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://datareportal.com/reports/digital-2021-laos?rq=laos) ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດສຳລັບການເຂົ້າເຖິງບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກ, ນໍາສະເໜີແບ່ງປັນຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ, ແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່ແລະຍົກສູງໃຫ້ແບຣນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຄວາມຊ່ຽວຊານ, ແລະ ການສຶກສາ

ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແພຼັດຟອມເຟສບຸກຂອງ Httpool ໄດ້ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານການເພີ່ມຄຸນຄ່າເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການສ້າງແຄັມເປນໂຄສະນາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ (Creative), ແລະ ການປະເມີນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ (Measurement) ພ້ອມທັງຈັດສໍາມະນາດ້ານການສຶກສາທາງອອນລາຍ, ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (Free of Charge) ເພື່ອໃຫ້ລຸກຄ້າທຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດໃນນໍາໃຊ້ເຟສບຸກສຳລັບການເຮັດໂຄສະນາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງວຽກງານດ້ານດິຈິຕ້ອນ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ໃນປະເທດລາວແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳລັບແບຣນຕ່າງໆທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະຜ່ານຂະແໜງດິຈິຕ້ອນ. ການເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ແພຼັດຟອມທີ່ສໍາຄັນຄືເຟສບຸກແມ່ນໂອກາດທີ່ດີແລະກໍເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ທ້າທາຍຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນດ່ຽວກັນ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຊູເຮວ ພິສະຕາວາລາ (Shuhel Pistawala), ຫົວໜ້າຝ່າຍເຟສບຸກໃນຂົງເຂດອິນໂດຈີນຂອງ Httpool.

ຖືວ່າເປັນປີທຳອິດທີ່ສຸດຍອດຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືທີ່ດີເລີດຈາກບັນດາບໍລິສັດແລະບັນດາລູກຄ້າ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນກັນແລະກັນຫຼາຍຢ່າງໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ປັບປຸງຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແລະກໍ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາປັບປຸງເຊັ່ນນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດທີ່ຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ນຳເອົາວິທີການເຮັດໂຄສະນາທາງເຟສບຸກມາສູ່ປະເທດລາວ ພ້ອມທັງມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະສະເໜີແບ່ງປັນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາບໍລິສັດແລະບັນດາລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ສາມາດສ້າງການເຂົ້າເຖິງຂອງໂຄສະນາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນໃນແຕ່ລະມື້. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການນຳເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈີຕ້ອນມາສູ່ປະເທດລາວແມ່ນຈະຖືກສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປີນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ,ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ວັນນະເລດ ພິມພະຈັນ (ຕົ້ງ), ຜູ້ບໍລິຫານການຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າ - Httpool Laos.

ທີມງານຂອງ Httpool ໃນ ສປປ ລາວ ປັດຈຸບັນໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 90 ແບຣນໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນດ້ານສື່, ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມບັນເທີງ, ດ້ານການເງິນ, e-commerce, ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ. ສປປ ລາວ ແມ່ນມີທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານດິຈິຕ້ອນຫຼາຍກວ່າ 25 ທ່ານທັງໃນປະເທດ ແລະ ໃນລະດັບພາກພື້ນຈາກປະເທດອິນເດຍ, ມຽນມາ, ແລະ ກຳປູເຈຍ.

“Httpool ປຽບສະເໝືອນຫ້ອງການ Facebook ໃນປະເທດລາວ. ທີມງານຂອງ Httpool ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ການຕອບສະໜອງທີ່ດີ ແລະ ອຸທິດຕົນຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດດິຈິຕ້ອນໃນປະເທດ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ໂດນາວັນ ໄຊຣອນ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດ ດິຈິຕ້ອນ ມັງກີ້ (Digital Monkey Agency).

"Httpool ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາຈະໄປປຶກສາສະເໝີໃນເວລາພົບບັນຫາໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ມີຄວາມດີໃຈທີ່ຊ່ວງໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນບໍ່ພົບບັນຫາໃຫຍ່ໂຕໃດເລີຍທີ່ທັງສອງທີມພວກເຮົາຈະຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ ຖືວ່າເປັນການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າພໍໃຈສໍາລັບພວກເຮົາຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມຈາກທີມ Httpool ແລະ ແພຼັດຟອມເຟສບຸກເຊັ່ນກັນ," ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ເຈດຕະນາ ວຽງສາລີ (ໂບ້), ຜູ້ບໍລິຫານ, ບໍລິສັດ ບິສຈິຕອລ (BIZGITAL Agency)

ບັນດາທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Httpool ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນສູງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫາທາງອອກດ້ວຍຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ປະກອບກັບບຸກຄະລິກທີ່ເປັນມິດ ແລະ ເຂົ້າຫາໄດ້ງ່າຍ, ພວກເຮົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງເພິ່ນ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າບັນດາບໍລິສັດແລະລູກຄ້າອື່ນໆກໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກດຽວກັນ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ເກດສະດາ ກຸລາບຸດ (ແຄັດດີ້), ຜູ້ຈັດການດ້ານສື່ໂຄສະນາ, ບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ.

Httpool ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນປະໂຫຍດສູງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນພ້ອມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເພື່ອປັບປຸງແຜນການໂຄສະນາຂອງພວກເຮົາ,ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງ ລັດສະໝີ ທໍາມະວົງ (ນົກ), ຜູ້ຈັດການດ້ານການຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈຳກັດ (ຢູນີເທວ, ຢູ ມັນນີ).


ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ