• ບໍ່ແມ່ນບໍ່ຮູ້ສຶກ! ເລື່ອງນ້ອຍໃຈຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ຮູ້

ໂດຍ: 04 ມັງກອນ 2018 (08.28 ນ.) Read : 1,439

ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ມັກສະແດງອອກເຖິງຄວາມນ້ອຍໃຈ ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະມິດຫງຽບຫຼາຍກວ່າ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງການມິດຫງຽບອາດເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກເຖິງອາການນ້ອຍໃຈຈາກການກະທຳ ຫຼື ຄຳເວົ້າຂອງຄົນຮັກກໍເປັນໄດ້.

ໄປໃສບໍ່ເຄີຍບອກ
ສຳລັບແມ່ຍິງເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍອອກໄປພົບປະສ້າງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນແລ້ວບໍ່ມີການບອກກ່າວອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນ້ອຍໃຈຂຶ້ນມາທັນທີ, ສຳລັບຝ່າຍຊາຍກໍມີອາການນ້ອຍໃຈເຊັ່ນດຽວກັນແຕ່ອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການຫຼວງຫຼາຍເທົ່າກັບແມ່ຍິງ, ແຕ່ໃນໃຈເລິກໆແລ້ວຝ່າຍຊາຍກໍຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ຕົນຮັກບອກກ່າວກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວບົ່ງບອກເຖິງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນ.

ຖືກຕຳຫນິເລື່ອງເຄື່ອງສະສົມ
ເຄື່ອງສະສົມເປັນກິດຈະກຳຍາມວ່າງຢ່າງໜຶ່ງຂອງຜູ້ຊາຍບາງຄົນມັກສະສົມເຄື່ອງຫຼິ້ນສະໄໝເດັກນ້ອຍ, ແຕ່ແມ່ຍິງບາງຄົນອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈເພາະຄິດວ່າ: ເປັນການສິ້ນເປືອງເງິນ, ບາງຄັ້ງອາດໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນວ່າ: “ອາຍຄົນອື່ນທີ່ມີຄົນຮັກສະສົມເຄື່ອງແບບນີ້”, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຖືເປັນການທໍາຮ້າຍຈິດໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ, ເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວອາດເປັນຄວາມສຸກທາງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສະແດງຄວາມເກັ່ງເໜືອກວ່າຜູ້ຊາຍ
ເລື່ອງບາງເລື່ອງແມ່ຍິງອາດມີຄວາມຊຳນານຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍບໍ່ຄວນເອົາມາເວົ້າຕະຫຼອດເວລາ, ການສະແດງຄວາມເກັ່ງເໜືອກວ່າຜູ້ຊາຍທ່າມກາງໝູ່ເພື່ອນກໍຄ້າຍຄືກັບການຫັກໜ້າ, ບໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົາເຈົ້າ, ສະນັ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະເວົ້າສິ່ງໃດສາວໆຕ້ອງຄິດວ່າ: ຄົນຟັງຈະຮູ້ສຶກແບບໃດ, ເພາະຄຳເວົ້າງ່າຍໆທີ່ເວົ້າອອກໄປໂດຍບໍ່ມີການກັ່ນຕອງມັນອາດສ້າງບາດແຜທາງໃຈໃຫ້ກັບຄົນຟັງ.

ຖືກຖິ້ມໃຫ້ເປັນເຈ້ຍຕິດຝາປະດັບຫ້ອງ
ເວລາສາວໆພາຄົນຮັກອອກໄປພົບປະກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສັງຄົມຖືເປັນເລື່ອງທີ່ດີ, ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນຝັນຮ້າຍ ແລະ ຄວາມເບື່ອໜ່າຍສຳລັບຝ່າຍຊາຍທັນທີຖ້າຫາກຝ່າຍຍິງບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງ, ເອົາໃຈໃສ່ເຊັ່ນ: ປ່ອຍໃຫ້ນັ່ງເຫງົາເຊິ່ງມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້ານ້ອຍໃຈອີ່ຫລີ່.

ຍ້ອງຍໍຜູ້ຊາຍຄົນອື່ນຈົນເກີນໜ້າເກີນຕາ
ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສາວໆທີ່ຈະຮູ້ສຶກນ້ອຍໃຈເວລາທີ່ຄົນຮັກຂອງຕົນເອງຍ້ອງຜູ້ຍິງຄົນຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ຝ່າຍຊາຍກໍຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ, ບາງຄົນອາດສະແດງອາການຊັດເຈນໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ພໍໃຈ, ແຕ່ບາງຄົນຈະມິດຫງຽບເກັບຄວາມນ້ອຍໃຈເອົາໄວ້ຄົນດຽວ, ອາການແບບນີ້ສາວໆຕ້ອງໄດ້ລະວັງຢ່າຄິດວ່າ: ຜູ້ຊາຍບໍ່ຮູ້ສຶກພຽງເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະແດງອອກ.

ເມີນເສີຍຕໍ່ຄຳບອກຮັກ
ສຳລັບຜູ້ຊາຍການບອກຮັກຖືເປັນເລື່ອງໃຫຍ່, ກ່ອນຈະບອກຮັກໄດ້ຕ້ອງຮວບຮວມຄວາມກ້າຢ່າງສູງ, ຖ້າບອກໄປແລ້ວຖືກເມີນເສີຍຈະເກີດອາການນ້ອຍໃຈຂຶ້ນມາທັນທີ, ໜັກໄປກວ່ານັ້ນເຂົາເຈົ້າອາດເລີ່ມບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າ: ຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າຮັກເຂົາແທ້ ຫຼື ບໍ່.

ສະນັ້ນ, ຈົ່ງເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາໃຫ້ຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ແມ່ຍິງບໍ່ມັກກໍບໍ່ຄວນເຮັດກັບຜູ້ຊາຍ, ເພາະເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ມານັ່ງຈົ່ມໃຫ້ເຮົາຟັງທຸກເລື່ອງທີ່ນ້ອຍໃຈເພາະສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນນິໄສຂອງຜູ້ຊາຍດັ່ງນັ້ນຝ່າຍຍິງຕ້ອງເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຝ່າຍຊາຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ