• ໜຸ່ມໆຄວນຮູ້ ສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍຄວນໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ

ໂດຍ: 22 ກຸມພາ 2018 (09.12 ນ.) Read : 1,159

ຜູ້ຊາຍເປັນເພດທີ່ອາບນ້ຳໄດ້ໄວທີ່ສຸດ, ທັງໃນຕອນທີ່ຟ້າວຟັ່ງ ແລະບໍ່ຟ້າວຟັ່ງ. ເຊິ່ງການອາບນ້ຳແບບວ່ອງໄວນີ້ບາງຄັ້ງອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນລືມເຮັດຄວາມສະອາດບາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ອາດຈະກາຍເປັນບ່ອນສະສົມຂອງເຊື້ອພະຍາດໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ:

-ຫຼັງຫູເປັນສ່ວນທີ່ເຊື້ອພະຍາດສະສົມຢູ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີຕ່ອມຜະລິດນ້ຳມັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຂອງເຮົາຊຸ່ມຊື່ນ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງເປັນປະຈຳການະເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນຂຶ້ນໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຖູ ຫຼືໃຊ້ສຳລີເຊັດຫຼັງຫູຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ.

-ກຳຈັດຂີ້ເລັບຢ່າງເປັນປະຈຳ, ເຖິງວ່າເຮົາຈະລ້າງມື້ຢ່າງເປັນປະຈຳແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເລັບຂອງເຮົາຈະຖືກກຳຈັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາໃຊ້ອຸປະກອນແກະມັນອອກມາ ພ້ອມທັງລ້າງໃຫ້ສະອາດ.

-ໄສ້ບືເປັນອີກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊຳລະລ້າງ, ໄສ້ບືທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດຈະກາຍເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນ ແລະແຜ່ພັນຂອງຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເໝັນ ແລະການຕິດເຊື້ອ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນເຊັດໄສ້ບືດ້ວຍສຳລີຫຼັງຈາກອາບນ້ຳທຸກເທື່ອເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ.

-ໜັງຫົວເປັນສ່ວນທີ່ມີນ້ຳມັນ ແລະຕ່ອມເຫື່ອຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຊາຍຫຼາຍທ່ານອາດຈະໃຊ້ນ້ຳຢາສະຜົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມສະອາດທຸກມື້ ແຕ່ບາງທີການສະຜົມຂອງທ່ານມັນໄວເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຄວາມເປື້ອນທີ່ຕິດຢູ່ກັບໜັງຫົວບໍ່ໄດ້ການກຳຈັດອອກໄດ້ໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທີເພື່ອນວດໜັງຫົວຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ສະຜົມ.

-ຫວ່າງນິ້ວຕີນເປັນສ່ວນທີ່ເປິເປື້ອນຫຼາຍເພາະເປັນສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການລ້າງໃຫ້ສະອາດພໍປານໃດ ແລະການບໍ່ເຮັດຄວາມສະອາດຫວ່າງນິ້ວຕີນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງເປິເປື້ອນ, ເຊື້ອພະຍາດ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດກິ່ນເໝັນນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນລ້າງຕີນເປັນປະຈຳ, ໃຊ້ແປ້ງເດັກນ້ອຍໂຮຍໃສ່ຕີນ ແລະຫວ່າງຕີນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນກິ່ນເໝັນໄດ້.ທີ່ມາ: