• ຢາສູບໄຟຟ້າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແທ້ ຫຼືບໍ່?

ໂດຍ: 28 ພຶດສະພາ 2018 (03.05 ນ.) Read : 1,536

ໃນປັດຈຸບັນຢາສູບໄຟຟ້າກຳລັງເປັນທີນິຍົມຂອງໄວລຸ້ນ ແລະໄວກາງຄົນ. ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນຄິດວ່າຢາສູບໄຟຟ້າມີອັນຕະລາຍໜ້ອຍກວ່າຢາສູບທຳມະດາ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໄດ້ເປັນຢ່າງທີ່ຄິດ.

ທ່ານໝໍ ສົມສັກ ອອນຂະສິນ ອະທິການບໍດີກົມການແພດ ປະເທດໄທ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຢາສູບໄຟຟ້າເປັນອຸປະກອນສົ່ງຜ່ານສານນິໂຄຕິນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍດ້ວຍຮູບແບບລະອອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຜົາໄໝ້ ຫຼືການລຸກໄໝ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄພກວ່າຢາສູບທຳມະດາທົ່ວໄປ. ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວການໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າກໍມີສານພິດຕ່າງໆທຽບເທົ່າກັບການສູບຢາແບບປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ເຊິ່ງສານນິໂຄຕິນຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນສະໝອງ, ກະຕຸ້ນຫົວໃຈເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວຄວາມດັນສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາແລ້ວໄດ້ຮັບສານນິໂຄຕິນຍັງເຮັດໃຫ້ມີຜົນເສຍກັບລູກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງ, ສົ່ງຜົນຕໍ່ສະໝອງ, ລະບົບປະສາດ, ການໄດ້ຍິນ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກໜ້ອຍກວ່າເກນມາດຕະຖານ. ສ່ວນຄວັນ ຫຼືລະອອງຈາກຢາສູບໄຟຟ້າກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມະເຮັງໄດ້ເພາະມີສານຟໍມານດີໄຮສູງເຖິງ 15 ເທົ່າຂອງຢາສູບທົ່ວໄປ ແລະໃນຫຼາຍປະເທດຖືວ່າການຈຳໜ່າຍຢາສູບໄຟຟ້າເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນີ້, ທ່ານໝໍ ສະຣາຍຸດ ບຸນໄຊພານິດວັດນາ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນບຳບັດຮັກສາ ແລະຟື້ນຟູຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດ ບຣົມຣາດຊະຊົນນະນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາສູບໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ມີທັງຜູ້ທີ່ເຄີຍສູບຢາແບບປົກກະຕິທົ່ວໄປ, ຜູ້ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືທົດລອງສູບຢາ ລວມໄປເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາຢຸດຕິການສູບຢາແລ້ວຫັນປ່ຽນມາສູບ ຢາສູບໄຟໄ້າແທນ. ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີຫຼັກການທາງການແພດທີ່ຢືນຢັນວ່າຢາສູບໄຟຟ້າສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຢຸດຕິການສູບຢາແບບປົກກະຕິໄດ້. ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດຄື ວາງແຜນເພື່ອຢຸດຕິການສູບຢາແບບຈິງຈັງດີກວ່າ.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ