• ເຄັດລັບການເຊືອບຫຼັບແບບມີປະສິດທິພາບ

ໂດຍ: Admin Mahason 12 ກັນຍາ 2018 (15.15 ນ.) Read : 1,251

ການນອນຫຼັບຍັງຄົງເປັນວິທີພັກຜ່ອນທີ່ມະນຸດບໍ່ອາດປະຕິເສດໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນຕາຕາລາງການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ເວລານອນຕົວຈິງອາດບໍ່ກົງກັບເວລາທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການພັກຜ່ອນແທ້ໆ. ສະນັ້ນ,ນອກຈາກການນອນໃນຕອນກາງຄືນແບບປົກກະຕິແລ້ວເຮົາຄວນມີວິທີພັກຜ່ອນຮ່າງກາຍດ້ວຍການເຊືອບຫຼັບ ເຊິ່ງກໍແມ່ນຫຼາກຫຼາຍແບບໃຫ້ໄດ້ເລືອກປະຕິບັດຕາມຄວາມເໝາະສົມຄື: 

1. ເຊືອບຫຼັບແບບ CEO
ຫາກທ່ານກຳລັງຢາກເຊືອບຫຼັບເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບສະໝອງ ໃຫ້ເຊືອບຫຼັບປະມານ 25 ນາທີ (ຢ່າຫຼາຍກວ່ານັ້ນ) ໃນໄລຍະບ່າຍໂມງເຖິງບ່າຍສາມໂມງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສໝອງກະປີ້ກະເປົ່າ ແລະບໍ່ເສຍເວລາວຽກ ແຕ່ກໍຢ່າໄດ້ລະເລີຍການຫຼັບນອນໃຫ້ພຽງພໍໃນຕອນກາງຄືນເດັດຂາດ.
2. ການເຊືອບຫຼັບແບບລາເຕ້:
ໃນມື້ທີ່ເຮົາພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ປະສົມປົນເປກັບການເຮັດວຽກໜັກໝົດມື້ໝົດເວັນ ທ່ານອາດຕ້ອງຫາໂຕຊ່ວຍຈັກຢ່າງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມື້ໜັກໆນີ້ຜ່ານພົ້ນ ເທັກນິກທີ່ເຮົາຈະນຳສະເໜີນັ້ນກໍຄື ດື່ມກາແຟປະມານ 6-8ອອນໃນເວລາອັນວ່ອງໄວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບກາເຟອິນປະມານ 90-100 ມກ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຟ້າວເຊືອບຫຼັບປະມານ 20 ນາທີ(ຢ່າລືມຕັ້ງໂມງປຸກພ້ອມ) ທ່ານຈະຕື່ນມາພ້ອມກັບການອອກລິດຂອງກາເຟທີ່ດື່ມໄປ ມັນຈະກາຍເປັນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຄວາມສົດຊື່ນຢ່າງເຕັມທີ່.
3. ເຊືອບຫຼັບເພື່ອລຸຍວຽກຮອບເດິກ.
ມີຄົນຫຼາກຫຼາຍສາຍງານທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກກາງຄືນ ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຫຼັບປະມານ 90 ນາທີກ່ອນຈະອອກໄປວຽກ ຫຼືທ່ອງລາຕີ ການຫຼັບປະມານນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງງານໃນຕອນເດິກເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວນອນ ແຕ່ບໍ່ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ວິທີນີ້ທຸກໆມື້ ໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະຍາມຈຳເປັນກໍພໍ.
4. ເຊືອບຫຼັບແບບຄົນເຮັດວຽກເປັນກະ
ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກເປັນກະ ຈະໄດ້ຮັບເວລາການພັກຜ່ອນ ຫຼືຫຼັບນອນແບບບໍ່ປົກກະຕິຄືຜູ້ອື່ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງປັບຕົວຕ່າງຈາກຕາຕາລາງທີ່ມັນຄວນຈະເປັນ. ເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຫາເວລາເຊືອບຫຼັບສັ້ນໆກ່ອນການປ່ຽນກະ ເຊັ່ນ ການແບ່ງເວລານອຍເປັນ 2 ໄລຍະຄື ໄລຍະນອນແບບຍາວໆ (4-5ຊມ) ແລະນອນແບບສັ້ນໆ ( 90 ນາທີ) ອີກ 2-3 ຄັ້ງຕາມຄວາມເໝາະສົມຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນທີ່ເຕັມທີ່.
5. ເຊືອບຫຼັບແບບໄວລຸ້ນ
ໄວລຸ້ນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍພາລະກຳລັງແລະມີຕາຕາລາງການໃຊ້ຊີວິດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຫຼາຍຄົນກໍເລີຍມີບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບຊຳເຮື້ອ. ການນອນທີ່ບໍ່ກົງເວລາມັກສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກຳ ແລະອາລົມຢ່າງຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້. ການຫຼັບໄລຍະສັ້ນ 20 ນາທີຫຼັງເລີກຮຽນ ຫຼືຫຼັບປະມານ 90 ນາທີໃນໄລຍະວັນພັກຜ່ອນກາງເວັນຈະເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີສຳລັບການສາກພະລັງງານໃຫ້ຮ່າງກາຍ.
ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ