• ເດັກນ້ອຍຢູ່ຊົນນະບົດ ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ດີຂຶ້ນ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 20 ທັນວາ 2018 (15.57 ນ.) Read : 251

ອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ທັກສະດ້ານການອ່ານຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເວົ້າພາສາລາວໄດ້ເກັ່ງຂຶ້ນ ພາຍຫລັງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ.
     ທ່ານ ພູວັນ ແກ້ວມາລາ ຕາງໜ້າອົງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວໃນພິທີປິດໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເມື່ອອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 200 ກວ່າໂຮງຮຽນ ໃນ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງນໍ້າບາກ, ເມືອງງອຍ ແລະ ເມືອງໂພນທອງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນປີ 2016-2018, ໂດຍມີນັກຮຽນ ອາຍຸ 5-10 ປີ ຫລາຍກວ່າ 15.000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມແລະ ໄດ້ຄັດເອົາບ້ານ ທີ່ມີຜົນການຮຽນຍັງຕ່ຳ, ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ມີເດັກຊົນເຜົ່າຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ, ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນໜັງສື, ໂດຍສະເພາະວິຊາພາສາລາວ ແລະ ທັກສະການ ອ່່ານຕ່ຳ ເປັນເງື່ອນໄຂ ແລະ ບູລິມະສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງໂຄງການ, ຜົນການປະເມີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັກສະດ້ານການອ່ານຂອງເດັກໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂຶ້ນ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາສອນຂອງຄູຫລາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມກ້າຫານໃນການຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ ແລະ ມາຮຽນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ.

ຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ