• ຜົມຫງອກກ່ອນໄວຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ໄວໜຸ່ມເຊີນອ່ານ!

ໂດຍ: ແມວດຳ 10 ມັງກອນ 2019 (14.45 ນ.) Read : 741

ຕາມປົກກະຕິຜົມຫງອກຈະເລີ່ມອອກຕອນອາຍຸ 35 ປີ, ແຕ່ເປັນຫຍັງໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍຈຶ່ງມີຜົມຫງອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ເພື່ອນລຸ້ນດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ ໄວໜຸ່ມທັງຕ້ອງຊອກຫາສາເຫດຂອງຜົມຫງອກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ ຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກວິທີດັ່ງນີ້:

-ເກີດຈາກພະຍາດບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເລືອດຈາງຮຸນແຮງ, ໂຣກຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດ, ເຈັບງ່ອນ, ວັນນະໂລກ. ເຊິ່ງວິທີແກ້ໄຂຜົມຫງອກທີ່ເກີດຈາກສາເຫດນີ້ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການນວດໜັງຫົວ ຄື: ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ ແລະນິ້ວກາງນວດໜັງຫົວຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ແລະກ່ອນນອນທຸກມື້, ໂດຍນວດຈາກໜ້າຜາກໄປຫາງ່ອນ ແລະຈາກໜ້າຜາກໄປດ້ານຂ້າງຂອງຫົວ. ນວດແບບນີ້ຄັ້ງລະ 1-2 ນາທີ ແລະຄ່ອຍໆເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂຶ້ນເປັນ 5-10 ນາທີ. ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເລືອດບໍລິເວນໜັງຫົວມີການໄຫຼວຽນດີ, ສາມາດໄປລ້ຽງຮາກຜົມໄດ້ພຽງພໍ ແລະກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງເຊວສ້າງເມັດສີເຮັດໃຫ້ຜົມດຳເງົາງາມ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຮາກຜົມແຂງແຮງອີກດ້ວຍ.

-ເກີດຈາກການຂາດສານອາຫານ ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ທາດທອງແດງ ແລະຂາດວິຕາມິນບີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມ ແລະຮາກຜົມອ່ອນແອ ເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການເກີດຜົມຫງອກ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກ ເຊັ່ນ: ຕັບຂອງສັດທີ່ອອກລູກເປັນໄຂ່, ເຫັດຫູໜູ, ສາຫຼ່າຍ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະງາດຳ, ອາຫານທີ່ມີທາດທອງແດງ ເຊັ່ນ: ຕັບ, ໄຕຂອງສັດ, ກຸ້ງ, ປູ, ຖົ່ວອົບແຫ້ງເປັນຕົ້ນ ແລະອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນບີ ເຊັ່ນ: ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຕັບ, ໄຂ່ ແລະຜັກໃບຂຽວ.

-ເກີດຈາກກຳມະພັນ: ຖ້າຫາກພໍ່ແມ່, ຄົນໃນຄອບຄົວມີຜົມຫງອກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍໆກໍອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດດັ່ງກ່າວທາງກຳມະພັນມາຈາກບັນພະບຸລຸດໄດ້. ມີຫຼາຍຄົນທີ່ມີຜົມຫງອກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 20 ປີ ຫຼືນ້ອຍກວ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນ ການນວດ, ການເລືອກກິນອາຫານ, ໂດຍສະເພາະການກິນງາດຳຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມດຳເງົາງາມ, ປ້ອງກັນຜົມຫງອກກ່ອນໄວ ແລະທັງປ້ອງກັນຜົມຫຼົ່ນໄດ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍຄວນຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຈາກສັດ ແລະນ້ຳຕານ.

ນອກຈາກນີ້ ອາຫານທີ່ຄວນກິນເພື່ອປ້ອງກັນຜົມຫງອກແມ່ນອາຫານທີ່ມີສີເຂັ້ມເນື່ອງຈາກມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ,ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະຢຸດຕິການເກີດຜົມຫງອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ