• ລວມສູດປະສົມດິນເພື່ອປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ງອກງາມ

ໂດຍ: ແມວດຳ 10 ມັງກອນ 2019 (16.15 ນ.) Read : 1,056

ດິນເປັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີມີຄຸນຄ່າ, ສໍາລັບຊາວກະສິກອນແລ້ວລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ດິນທີ່ດີ ມີຄຸນນະພາບເພື່ອເພາະພັນ, ປູກພືດຜັກ, ໝາກໄມ້ໃຫ້ງອກງາມ, ດັ່ງນັ້ນ, ວາລະສນມະຫາຊົນຈຶ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາສູດປະສົມດິນແບບທຳມະຊາດທີ່ຫາສ່ວນປະສົມໄດ້ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສູດທີ່ 1:ໃຊ້ໃບໝາກຂາມ, ໃບກະຖິນ, ໃບຂີ້ເຫຼັກ, ໃບສຳສາ, ໃບໂສນ ແລະໃບແຄ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ໃບທີ່ຫຼົ່ນແລ້ວ, ນຳເອົາມາກອງໄວ້ລວມກັນຫົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມພາຍໃນ 7-10 ຈົນໃບໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ເປື່ອຍ ແລ້ວນຳມາປະສົມກັບດິນ ຫຼືໂຮຍອ້ອມຕົ້ນໄມ້ໄດ້ທຸກຊະນິດ.

ສູດທີ່ 2:ນຳເອົາໃບໝາກຂາມ, ໃບສົ້ມໂມງ, ໃບໝາກກອກ ແລະໃບໝາກຈຽງ ໄປໝັກ ຫຼືຈະນຳໄປໃສ່ລວມກັນໄວ້ໃນຖົງຢາງສີດຳປະໄວ້ 7 ມື້ຈົນເນົ່າແລ້ວນຳໄປປະສົມກັບດິນທີ່ໃຊ້ສຳລັບປູກຕົ້ນໄມ້ປະດັບ.

ສູດທີ່ 3:ໃຊ້ຕົ້ນ, ໃບ ແລະຮາກຂອງຜັກຕົບມາຕັດໃຫ້ເປັນຕ່ອນແລ້ວກອງລວມກັນປະໃຫ້ຫ່ຽວ 2-3 ມື້, ຈາກນັ້ນນຳເອົານຳປະສົມຝຸ່ນຄອກມາຫົດ ແລ້ວປົກດ້ວຍເປົາ 7-10 ມື້, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນໍາໄປໃສ່ໜານຜັກ ຫຼືປະສົມກັບດິນປູກຕົ້ນໄມ້ໄດ້.

ສູດທີ່ 4:ເປືອກຖົ່ວດິນນຳມາກອງໄວ້ 3 ອາທິດຈົນເປື່ອຍ ແລ້ວນຳໄປຮອງກົ້ນຂຸມທີ່ຈະປູກຕົ້ນໄມ້ ຫຼືຈະປະສົມດິນປູກຕົ້ນໄມ້ກໍໄດ້.

ສູດທີ່ 5:ນຳເອົາເປືອກກ້ວຍຊະນິດໃດກໍໄດ້ມາຕັດເປັນຕ່ອນແລ້ວຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຈາກນັ້ນນຳໄປປະສົມກັບດິນ. ຖ້າໃຊ້ດອກໄມ້ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ດອກທີ່ມີສີສັນສວຍງາມ.

ສູດທີ່ 6 (ສໍາລັບດອກໄມ້):ດິນທີ່ມີຕົ້ນສໍາສາຂຶ້ນຢູ່ 1 ສ່ວນ, ຝຸ່ນຄອກ (ຫ້າມໃຊ້ຝຸ່ນຄອກໃໝ່) 1 ສ່ວນ, ດິນຊາຍ 1 ສ່ວນ ແລະກາບໝາກພ້າວ 1 ສ່ວນປະສົມກັນ.

ສູດທີ່ 7 (ສຳລັບປູກຫວ່ານປະເພດຕ່າງໆ):ດິນຊາຍ 1 ສ່ວນ, ຊາຍ 4 ສ່ວນ, ຝຸ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ, ໃບໝາກຂາມແຫ້ງ 1 ສ່ວນ ປະສົມລວມກັນ.
ທີ່ມາ:
  • ຮູບພາບ