• 5 ເຄັດລັບເປັນເສດຖີກ່ອນອາຍຸ 30

ໂດຍ: 25 ມັງກອນ 2019 (13.36 ນ.) Read : 2,605

ການຕັ້ງຄວາມຫວັງ ແລະພະຍາຍາມເຮັດທຸກຢ່າງໃນຊີວິດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ ຫຼາຍທ່ານເຫັນວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກເຫຼືອເກີນ. ແຕ່ເຊື່ອບໍ່ວ່າພຽງແຕ່ທ່ານປ່ຽນທັດສະນະ ແລະພຶກຕິກຳຄວາມສຳເລັດກໍບໍ່ໄກເກີນເອື້ອມ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນເສດຖີທີ່ອາຍຸນ້ອຍໄດ້.

ມີຄວາມຄິດ, ຈິນຕະນາການທີ່ສ້າງສັນ:ລອງຕັ້ງຂໍ້ສົມມຸດຖານເບິ່ງວ່າ ທ່ານຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ສິ່ງທີ່ເຮັດຢູ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ, ໜ້າສົນໃຈ, ເປັນເອກະລັກຂອງຕົວທ່ານເອງ ແລະສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້, ແນ່ນອນວ່າສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ແຕ່ໂດດເດັ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປຽບກວ່າການຮຽນແບບຈາກຄົນອື່ນແນ່ນອນ.

ຈັດການກັບສະຖານະການໄດ້ທຸກຮູບແບບ:ລອງເຝິກຮັບມືກັບທຸກບັນຫາທີ່ຜ່ານເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ, ທ່ານຕ້ອງຄິດສະເໝີວ່າບັນຫາທີ່ເຂົ້າມາໃນມື້ນີ້ເປັນບົດທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຈິດໃຈ ແລະຄວາມຄິດ, ຖ້າຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຝັນຢ່າລືມວ່າອຸປະສັກຍັງຢູ່ທາງໜ້າອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ຕ້ອງມີຄວາມກ້າ ແລະໝັ້ນໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຮັດ:ພຽງແຕ່ທ່ານກ້າຄິດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງເທິງພື້ນຖານຂອງຄວາມດີທ່ານກໍມີໄຊຊະນະແລ້ວເຄິ່ງໜຶ່ງ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຄວາມກ້າ ແລະໝັ້ນໃຈທີ່ຈະລົງມືເຮັດ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນຄວາມກ້າ ແລະຄວາມໝັ້ນໃຈນັ້ນຕ້ອງບໍ່ເປັນໄພກັບຈິດໃຈ ແລະຊີວິດຂອງຄົນອື່ນ.

ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຮັກ ແຕ່ຕ້ອງຮັກໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ:ເນື່ອງຈາກໃນຊີວິດຈິງເຮົາບໍ່ສາມາດເລືອກເຮັດວຽກທີ່ເຮົາຮັກໄດ້ທຸກຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເລືອກວຽກທີ່ເໝາະສົມ ແລະສ້າງຄວາມຮັກກັບວຽກນັ້ນໆຂຶ້ນໃຫ້ໄດ້ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການພິສູດຕົວເອງວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຊຳນານ ແລະບໍ່ມີພື້ນຖານມາກ່ອນໄດ້, ເມື່ອເກີດຄວາມຮັກກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນສັກກະຍາພາບບາງຢ່າງທີ່ແຝງໃນຕົວທ່ານແບບທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຮູ້ວ່າມັນມີ. 

ຢ່າທໍ້ຖອຍ:ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກທຸລະກິດທ່ານໃດໆໃນໂລກກໍລ້ວນແຕ່ເຄີຍລົ້ມ ແລະຜິດຫວັງມາກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງຈື່ໄວ້ສະເໝີວ່າ: ຄວາມຊະນະບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມເກັ່ງ ແລະສະຫຼາດສະເໝີໄປ ແຕ່ມັນໄດ້ມາຈາກຄວາມອົດທົນ ແລະບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍ.ທີ່ມາ: