• ເກັ່ງໃຫ້ຖືກທາງ ແລະວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມ

ໂດຍ: Admin Mahason 28 ກຸມພາ 2019 (16.21 ນ.) Read : 1,827

     ໃນການເຮັດວຽກບໍ່ວ່າຈະເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ຫຼືນັກທຸລະກິດ ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມາດ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ແຕກຕ່າງບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີສະເໝີໄປ, ສິ່ງສຳຄັນໃນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມາດນັ້ນຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການວາງຕົວໃຫ້ເໝາະສົມ, ມີຂອບເຂດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນເປົ້າສາຍຕາທີ່ບໍ່ດີກັບເພື່ອນຮ່ວມ.
1. ຢ່າຄຸຍໂມ້ໂອ້ອວດ, ຢ່າເຮັດຄືກັບວ່າຕົນເອງຮູ້ໝົດທຸກຢ່າງ ສິ່ງສຳຄັນຕ້ອງສະແດງຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນດ້ວຍການຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ, ຄົນເກັ່ງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງອວດອົ່ງທະນົງຕົວ.
2. ຕ້ອງເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີທັງຄຳເວົ້າ ແລະການກະທຳ, ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທີ່ເກັ່ງແທ້ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຄຳເວົ້າຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້ານາຍຕ້ອງມີການປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບການອອກຄຳສັ່ງ.
3. ເລືອກໃຊ້ຄຳເວົ້າໃນການສື່ສານໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະລະມັດລະວັງ ເພາະຄຳເວົ້າເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້, ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງຄຳເວົ້າທີ່ດູຖູກຄົນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະມີຄວາມສາມາດເໜືອກວ່າຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍຕາມ.
4. ເຖິງຈະເກັ່ງແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ, ຢ່າເຮັດໂຕເປັນນ້ຳເຕັມຈອກທີ່ບໍ່ຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄຳຕຳໜິຂອງຜູ້ອື່ນ, ຢ່າລືມວ່າ ໃນອະດີດທ່ານອາດຈະເຄີຍເກັ່ງ ແຕ່ປັດຈຸບັນ ແລະອະນາຄົດອາດມີຄົນທີ່ເກັ່ງກວ່າທ່ານຫຼາຍເທົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະຜູ້ທີ່ເກັ່ງກວ່າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
     ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກັ່ງພຽງໃດກໍຕາມ ການສະແດງສັກກະຍາພາບຂອງຕົນເອງກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກົດດັນຄົນອື່ນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເປັນຄົນທີ່ເວົ້າກົງໄປກົງມາແຕ່ຕ້ອງມີຄວາມອ່ອນໂຍນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ, ຢ່າລືມວ່າ “ຄວາມເກັ່ງບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານດີທີ່ສຸດ ແລະມັນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນເປົ້າສາຍຕາໃນທາງລົບຖ້າຫາກວາງຕົວບໍ່ເໝາະສົມ”.

ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ