• ປະໂຫຍດເດັດໆຈາກແປ້ງເດັກ

ໂດຍ: 21 ກັນຍາ 2017 (00.00 ນ.) Read : 2,367

1. ຊ່ວຍໃຫ້ສວມຖົງມືຢາງງ່າຍຂຶ້ນ ຖົງມືຢາງທີ່ໃຊ້ລ້າງຖ້ວຍ ລ້າງລົດ ມັກຈະຝືດ ແລະສວມໃສ່ຍາກ ລອງຖອກແປ້ງເດັກລົງໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ສວມໃສ່ງ່າຍ ແລະແປ້ງຈະດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ.  

2. ຈັດການຂີ້ຊາຍເປື້ອນຕີນ ຫາກທ່ານໄປທ່ຽວທະເລ ຫຼືຫາດຊາຍແລ້ວຂີ້ຊາຍຕິດຕີນຕິດຂາປັດບໍ່ອອກ ພຽງແຕ່ເອົາແປ້ງເດັກມາທາເທົ່ານີ້ກໍຊ່ວຍໄດ້ 

3. ກຳຈັດເຫື່ອຕີນ ຕີນໃຜທີ່ມັກເຫື່ອອອກງ່າຍ ແລະມີກິ່ນ ເວລາໃສ່ເກີບ ໂດຍສະເພາະເກີບຜ້າໄບໃຫ້ໂຮຍແປ້ງເດັກໄປໃນເກີບກ່ອນສວມໃສ່ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ ແລະກິ່ນ.

4. ເພີ່ມຂົນຕາໃຫ້ດົກໜາ ກ່ອນຈະປັດມາສຄາຣາໃຫ້ໃຊ້ສຳລີກ້ານແຕະແປ້ງເດັກມາທາຂົນຕາໃຫ້ທົ່ວ ກ່ອນຈະປັດມາສຄາຣາຫຼາຍໆຮອບ.

5. ສາຍຄໍພັນກັນ ສາຍຄໍພັນກັນເປັນປົມ ແກະບໍ່ອອກໃຫ້ໂຮຍແປ້ງເດັກໃສ່ແລ້ວຄ່ອຍໆແກະອອກ.

6. ຊ່ວຍກຳຈັດມົດໃນເຮືອນ ລອງໃຊ້ແປ້ງເດັກໂຮຍຕາມທາງຂອງມົດ ມົດຈະບໍ່ມັກກິ່ນແປ້ງແລ້ວຈະຄ່ອຍໆແຕກໜີໄປ.

7. ກຳຈັດຄວາມມັນເທິງໂຕະອາຫານ ຫາກເຊັດໂຕະອາຫານແລ້ວຄາບມັນເຊັດອອກບໍ່ໝົດໃຫ້ໂຮຍແປ້ງເດັກລົງໄປແລ້ວລອງເຊັດອອີກຄັ້ງ ຈະໝົດບັນຫາເລື່ອງຄາບມັນຕິດໂຕະ.

8. ໄພ້ ຫຼືບັດຕິດກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄພ້, ບັດເອທີເອັມ ຫຼືບັດແຂງຕ່າງໆທີ່ວ່າທັບກັນດົນໆແລ້ວເກີດຄວາມຊຸ່ມຈົນເກາະຕິດກັນ ແລ້ວດຶງອອກຍາກ ໃຫ້ໂຮຍແປ້ງຫອມໄປທົ່ວທຸກແຜ່ນ ແລ້ວເຊັດອອກໃຫ້ໝົດ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້.

9. ກິ່ນອັບຈາກເຟີນີເຈີ້ໄມ້ ຫາກເຟີນີເຈີ້ໄມ້ມີກິ່ນອັບ ໃຫ້ໃຊ້ແປ້ງເດັກໂຮຍໃຫ້ທົ່ວ ແລ້ວເຊັດອອກ ກິ່ນອັບຈະໝົດໄປເຫຼືອແຕ່ກິ່ນຫອມຂອງແປ້ງເດັກ.ທີ່ມາ:
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ