• 7 ອັນຕະລາຍ ຈາກກົດໄຫຼຍ້ອນ

ໂດຍ: Admin Mahason 21 ກັນຍາ 2020 (16.57 ນ.) Read : 207

     ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເປັນ ເພາະມັນທໍລະມານສຸດໆ, ແສບຮ້ອນເທິງໜ້າເອິກ, ປວດຮາກ ຈົນເຖິງຂັ້ນນອນບໍ່ໄດ້ ແລະຖ້າຫາກປ່ອຍໄວ້ດົນ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງແນ່ນອນ. 
1. ຫຼອດອາຫານອັກເສບ: ເນື່ອງຈາກຫຼອດອາຫານ ຈະສໍາຜັດກັບກົດຈາກນໍ້າຍ່ອຍຢູ່ເປັນປະຈໍາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປວດບໍລິເວນຫຼອດອາຫານ ແລະຖ້າຫາກປ່ອຍໄວດົນໆ ອາດຈະເປັນມະເຮັງຢູ່ຫຼອດອາຫານໄດ້. 
2. ຫຼອດອາຫານເປັນບາດແຜ: ເມື່ອເຮົາຮາກ ແລະສະໝັກອາຫານ ລວມເຖິງນໍ້າຍ່ອຍໃນກະເພາະອາຫານອອກມາຜ່ານທາງຫຼອດລົມ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດອາຫານເປັນບາດແຜ ແລະຖ້າຫາກມີອາການໜັກຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດອາຫານເປັນບາດແຜຈົນຂາດໄດ້ ໃນບາງຄົນຫຼອດອາຫານທີ່ຈີກຂາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ຫຼອດອາຫານເປັນບາດແຜຈີກຂາດໄປຖືກເສັ້ນເລືອດ, ຮາກອອກມາເປັນເລືອດ ແລະຖ່າຍໜັກເປັນສີດໍາ ເຊິ່ງອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດໄດ້. 
3. ຫຼອດອາຫານຕີບຕັນ: ການທີ່ເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຫຼອດອາຫານເປັນບາດແຜເປັນເວລາດົນ ຈົນກາຍເປັນບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ, ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼອດອາຫານຕີບຕັນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮັບປະທານອາຫານແຂງໆບໍ່ໄດ້, ກືນລໍາບາກ ແລະຖ້າມີອາການຮ້າຍແຮງ ອາດຈະເຖິງຂັ້ນຮັບປະທານໄດ້ພຽງແຕ່ນໍ້າດື່ມເທົ່ານັ້ນ. 
4. ສຽງປ່ຽນ: ເມື່ອສຽງສໍາຜັດກັບກົດຈາກນໍ້າຍ່ອຍອາຫານເປັນປະຈໍາ ອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບລ່ອງສຽງໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສຽງແຫບ, ສຽງປ່ຽນ, ເຈັບຄໍ ຫຼືອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໄອຊໍ້າເຮື້ອ ເປັນປີກໍຍັງບໍ່ເຊົາ. ສໍາລັບໃຜທີ່ມີອາການແບບນີ້ ອາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າ ເປັນພະຍາດກົດໄຫຼຍ້ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າອາດຈະຍັງບໍ່ມີອາການແສບຢູ່ກາງເອິກຄືຄົນອື່ນກໍຕາມ. 
5. ພາວະຫາຍໃຈລໍາບາກ: ຫຼືອາດຈະເປັນພະຍາດປອດບວມ ເພາະການສະໝັກກົດຈາກນໍ້າຍ່ອຍເຂົ້າໄປໃນປອດ ອາດຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນປອດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຫອບຫືດ, ຫາຍໃຈລໍາບາກ ແລະຫຼອດລົມຕີບກະທັນຫັນ. 
6. ເປັນແຂ້ວແມງ: ໃຜທີ່ສັງເກດອາການຂອງຕົນເອງວ່າມີກິ່ນສົ້ມ ຫຼືກິ່ນເໝັນຢູ່ໃນໂຜ້ງປາກຕະຫຼອດເວລາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໝັ່ນຖູແຂ້ວຢູ່ເປັນປະຈໍາກໍຕາມ ແຕ່ແຂ້ວຂອງເຮົາກໍມັກຈະເປັນແມງ, ແຂ້ວຄອນ ແລະຫຼຸດລົ່ນອອກ ອາດສັນນິຖານໄດ້ວ່າເປັນກົດໄຫຼຍ້ອນ ແລະຄົນທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຢູ່ແລ້ວ ກໍສ່ຽງເປັນແຂ້ວແມງໄດ້ງ່າຍ. 
7. ມະເຮັງຫຼອດອາຫານ: ສໍາລັບໃຜທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງເປັນພະຍາດ ກົດໄຫຼຍ້ອນ ດົນນານເຖິງ 10 ປີ ແລະມີອາການນໍ້າໜັກຫຼຸດລົງ ຫຼືມີອາການເບື່ອອາຫານນໍາ ອາດຈະສົງໄສໄດ້ວ່າ ພະຍາດມະເຮັງຫຼອດອາຫານໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ມີອາການເຈັບແສບຮ້ອນກາງໜ້າເອິກ, ປວດຮາກ, ຮາກ, ສຽງແຫບ, ສຽງປ່ຽນ, ຫາຍໃຈລໍາບາກ ຫຼືເປັນແຂ້ວແມງ ພ້ອມທັງມີກິ່ນປາກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດນັ້ນ ໃຫ້ຮີບໄປພົບແພດໝໍ ເພື່ອທໍາການກວດເຊັກສຸຂະພາບໂດຍດ່ວນ ແລະໃຜທີ່ຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນພະຍາດ ກົດໄຫຼຍ້ອນ ກໍໃຫ້ຮີບຮັກສາໄວໆ ກ່ອນທີ່ຈະມີອາການຮ້າຍແຮງຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະໄວຍະວະອື່ນໆໄດ້.ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ