• ໝາກກະບົກ ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້

ໂດຍ: Admin Mahason 22 ກັນຍາ 2020 (14.42 ນ.) Read : 217

     ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຮູ້ ແລະຄຸ້ນເຄີຍກັນເປັນຢ່າງດີ ສໍາລັບໝາກໄມ້ປ່າ ຫຼືໝາກໄມ້ພື້ນບ້ານຊະນິດນີ້ທີ່ມີຢູ່ລາວເຮົາ ເຊິ່ງມີເກືອບທຸກພື້ນທີ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນັ້ນກໍຄື ໝາກກະບົກ ຫຼືມີຊື່ສາກົນວ່າ: “Barking deer’s mango” ເປັນໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ນໍາມາບໍລິໂພກ ເຊິ່ງສາມາດກິນໄດ້ທັງດິບ ແລະສຸກ ແຕ່ໂດຍສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະນິຍົມກິນຕອນຂົ້ວສຸກຫຼາຍກວ່າ ເພາະມັນຈະມີລົດຊາກແຊບ ແລະຫອມກົ່ວໂຕດິບ ແຖມຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍ ແລະມີສັບພະຄຸນເປັນຢາທີ່ດີອີກດ້ວຍ. 
     ໝາກກະບົກ ມີສັບພະຄຸນຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແກ່ນທາງໃນຂອງມັນ ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງສະໝອງ, ບໍາລຸງຫົວໃຈ, ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດລິດສະດວງດັງ, ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຫອບຫືດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ. ໝາກກະບົກ ສາມາດໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໝາກກະບົກອ່ອນປະມານ 1 ກໍາມື ນໍາມາຕົມປະສົມກັບເສືອ ແລະໝາກເຜັດເລັກໜ້ອຍ ແລ້ວຮັບປະທານອາທິດລະຄັ້ງ (ຖ້າຫາກກິນຫຼາຍຈະອອກລິດເປັນຢາຂັບຖ່າຍ). ນອກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍບໍາລຸງໝາກໄຂ່ຫຼັງອີກດ້ວຍ. ສ່ວນໃບຂອງໝາກກະບົກ ຊ່ວຍແກ້ອາການຄັນຕາມຜິວໜັງ, ສ່ວນແກ່ນ ຊ່ວຍບໍາລຸງເສັ້ນເອັນ, ແກ້ເສັ້ນເອັນພິການ ຫຼືອໍາມະພຶກ, ບໍາລຸງໄຂຂໍ້ກະດູກ ແລະແກ້ຂໍ້ພິກໄດ້. 
     ນອກຈາກນີ້, ແກ່ນອ່ອນທາງໃນຂອງໝາກກະບົກ ຍັງຊ່ວຍຂ້າແມ່ທ້ອງໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໄດ້ທັງຄົນ ແລະສັດ. ຖ້າຫາກນໍາໃຊ້ກັບຄົນ ໃຫ້ນໍາເອົາໝາກກະບົກທີ່ບໍ່ແກ່ ແລະບໍ່ອ່ອນເກີນໄປ ປະມານ 3 ໜ່ວຍ ຕໍາປະສົມກັບນໍ້າເຂົ້າໝ່າ 1 ຖ້ວຍກາງ ແລ້ວຕອງເອົານໍ້າແຕ່ນໍ້າ ດື່ມກ່ອນນອນມື້ລະຄັ້ງ ຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້. ສໍາລັບໃຊ້ຂ້າແມ່ທ້ອງໃນສັດລ້ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝາຂີ້ເຮື້ອນ ກໍໃຫ້ນໍາໃຊ້ສູດດຽວກັນກັບການຂ້າແມ່ທ້ອງຂອງຄົນ ແຕ່ໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານໝາກກະບົກເປັນ 6 ໜ່ວຍຈາກ 3 ໜ່ວຍ ແລະໃຫ້ກິນກ່ອນນອນ ຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້. ທີ່ມາ: www.77jowo.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ