• 5 ເຄັດລັບ ກໍາຈັດສິວຢູ່ເທິງຫຼັງ

ໂດຍ: Admin Mahason 23 ກັນຍາ 2020 (11.47 ນ.) Read : 197

     ຫຼາຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີສິວຢູ່ເທິງຫຼັງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັດຕັນຂຸມຂົນ, ການຄັນຄາຍຈາກການນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງ, ກິນອາຫານປະເພດທອດ ແລະຜິວບໍລິເວນຫຼັງມີຄວາມມັນເປັນປະຈໍາ. ການທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາສໍາຜັດກັບສິ່ງເປິເປື້ອນ ແລະແມ່ນແຕ່ຈາກກໍາມະພັນກໍຕາມ ທຸກສາເຫດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ກໍລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດສິວເທິງຫຼັງ ແລະມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງສາວໆຫຼຸດລົງໄປຫຼາຍສົມຄວນ. ໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາຈຶ່ງນໍາເອົາເຄັດລັບການຮັກສາສິວເທິງຫຼັງມາຝາກ. 
1. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວ. ການເລືອກໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢາສະຫົວ, ຄຼີມນວດຜົມ ຫຼືສະບູ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ຜິວ ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນປະເພດ ອໍແກນິກ ຫຼືຜະລິດຕະພັນສໍາລັບຜິວບອບບາງຈະຊ່ວຍຮັກສາສິວເທິງຫຼັງໄດ້. ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການອັດຕັນຂອງຮູຂຸມຂົນນັ້ນເອງ. 
2. ກວດສຸຂະພາບຜິວເທິງຫຼັງ ພາຍຫຼັງອາບແລ້ວ. ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ອາບນໍ້າແລ້ວທຸກຄັ້ງ ໃຫ້ນໍາເອົາສໍາລີຈຸ່ມໂທນເນີແລ້ວເອົາມາເຊັດເທິງຜິວຫຼັງບ່ອນທີ່ມີສິວ, ວິທີນີ້ ຈະຊ່ວຍກໍາຈັດສິວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເນື່ອງຈາກໂທນເນີຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງ Salicylic Acid ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດຊ່ວຍຄວບຄຸມໄຂມັນ ຫຼືຊີບໍາ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນກັນ ພ້ອມທັງຍັງມີ Glycolic Acid ທີ່ເປັນສານຊ່ວຍໃນການຜັດປ່ຽນເຊລ໌ຜິວໄດ້ຢ່າງເປັນທໍາມະຊາດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັກເສບຂອງສິວໄດ້ດີອີກດ້ວຍ. 
3. ອາບນໍ້າທຸກຄັ້ງ ພາຍຫຼັງທີ່ອອກກໍາລັງກາຍ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ເຮົາອອກໍາລັງກາຍ ຫຼືເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫື່ອອອກນັ້ນ ຄວນອາບນໍ້າໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນການຊໍາລະລ້າງສິ່ງເປີເປືອນທີ່ອອກມາກັບເຫື່ອໄດ້. ຖ້າເຮົາບໍ່ຮີບອາບນໍ້າໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ເຫື່ອທີ່ຊຸ່ມປຽກຢູ່ເທິງຫຼັງຈະເຮັດໃຫ້ສິວເກີດຂຶ້ນໄດ້. 
4. ໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ. ອີກສິທີໜຶ່ງຂອງການຫຼຸດໂອກາດໃນການເກີດສິວເທິງຫຼັງໄດ້ງ່າຍໆ ຄື ການໝັ່ນຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ອງນຸ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ ຄວາມສະອາດຂອງສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຮ່າງກາຍເຮົາ ທີ່ຜິວມັກຈະສໍາຜັດເປັນປະຈໍາ ເຊັ່ນ: ຜ້າປູບ່ອນນອນ, ຜ້າຫົ່ມ, ໂສບໝອນ ແລະອື່ນໆ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ສໍາຜັດກັບຜິວໜັງຂອງເຮົາທຸກມື້. 
5. ໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງອາຫານການກິນ. ຖ້າຫາກຍັງຄົງກິນອາຫານຕາມໃຈຕົວເອງ ກໍອາດຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາສິວເທິງຫຼັງໃຫ້ຫາຍດີໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງຂອງອາຫານການກິນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ຫຼຸດການກິນອາຫານປະເພດຈືນ ຫຼືທອດລົງ ແລ້ວຫັນມາກິນຜັກ ແລະໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງໝັ່ນຝຶກໃຫ້ຕົນເອງໃຫ້ດື່ມນໍ້າໃນປະລິມານທີ່ເໝາຍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ເພາະນໍ້າຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງການຂັບລ້າງລໍາໄສ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 
     ການກໍາຈັດສິວເທິງຫຼັງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກຄືກັບຫຼາຍຄົນຄິດ ເຖິງແມ່ນບາງອາດຈະຄິດວ່າມັນຮັກສາຍາກໍຕາມ ເພາະບາງທີເຮົາອາດຈະລືມຄໍານຶງເຖິງເລື່ອງຕ່າງໆຢ່າງຮອບຄອບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງອາຫານການກິນ.ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ