• ຜົມແຕກປາຍຟື້ນຟູໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕັດອອກ

ໂດຍ: Admin Mahason 25 ກັນຍາ 2020 (09.44 ນ.) Read : 149

     ຫຼາຍຄົນອາດມັກຈະພົບກັບບັນຫາຜົມແຕກປາຍ, ຜົມແຫ້ງເສຍ ແລະຜົມຟູບໍ່ມີນໍ້າໜັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທາງອອກຂອງສາວໆສ່ວນຫຼາຍ ກໍຈະເປັນການຕັດຜົມອອກເປັນປະຈໍາ. ຕໍ່ໄປນີ້ ເຮົາບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຕັດຜົມແຫ້ງແຕກປາຍອອກອີກຕໍ່ໄປ ເພາະໃນສະບັບນີ້ ພວກເຮົາມີເຄັດລັບດີໆມາແນະນໍາ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີບັນຫາຜົມແຕກປາຍມາຝາກ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນວ່າມີຫຍັງແດ່. 
1. ໃຊ້ຄຼີມນວດຜົມອາທິດລະຄັ້ງ. ຄຼີມນວດຜົມທີ່ມີຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ສາມາດເລືອກຊື້ມາໃຊ້ໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮົານໍາເອົາຄຼີມນວດຜົມມາທາໃຫ້ທົ່ວຫົວບໍລິເວນທີ່ມີເສັ້ນຜົມ ແລ້ວໝັກປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ຫຼືອາດຈະໃຊ້ຄວບຄູ່ກັນກັບການອົບອາຍນໍ້າກໍຊ່ວຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 
2. ໃຊ້ນໍ້າມັນຈາກທໍາມະຊາດບໍາລຸງຜົມ. ຖ້າຫາກການໃຊ້ຄຼີມນວດຜົມນັ້ນ ເປັນການລົງທຶນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ ເຮົາກໍສາມາດນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນບໍາລຸງທີ່ຜະລິດຈາກທໍາມະຊາດມາໝັກຜົມກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນໍ້າມັນໝາກກອກ ຫຼືນໍ້າມັນໝາກພ້າວ. 
3. ຢ່າຫວີຜົມຫຼາຍເກີນໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫວີຜົມ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມເຮົາເປັນລະບຽບບໍ່ຫຍຸ້ງ ແຕ່ຖ້າເຮົາຫວີຜົມຫຼາຍເກີນໄປ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ເສັ້ນຜົມເຮົາໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາບາງ ແລະຂາດໄດ້ງ່າຍ. 
4. ໃຊ້ຫວີຫ່າງຫວີຕອນທີ່ໃສ່ນໍ້າຢາບໍາລຸງ. ຊ່ວງທີ່ເຮົາໃຊ້ນໍ້າຢາບໍາລຸງຜົມນັ້ນ ສາມາດໃຊ້ຫວີຫ່າງໆຫວີຜົມ ເພື່ອຫຼຸດການຕິດ ຫຼືພັນກັນຂອງເສັ້ນຜົມໄດ້ ແລະຍັງເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ນໍ້າຢາບໍາລຸງຜົມ ສາມາດຊຶມເຂົ້າໄປທົ່ວເສັ້ນຜົມໄດ້ອີກ. 
5. ຫຼີກລ່ຽງການມັດຜົມທີ່ແໜ້ນເກີນໄປ. ຊົງຜົມຍອດຮິດ ທີ່ບັນດາສາວໆນິຍົມກັນເຮັດ ກໍຄືການມັດຜົມແບບລວມເສັ້ນຜົມເຂົ້າກັນທັງໝົດ ແລ້ວມັດເຂົ້າຈົນຈໍາ ຈະໄດ້ຊົງຜົມທີ່ລຽບງ່າຍ ແຕ່ການມັດຜົມແບບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມ ແລະໜັງຫົວຂອງເຮົາເກີດອາການເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເປັນປະຈໍາ ຈົນເປັນສາເຫດໜຶ່ງຂອງການແຕກປາຍ ແລະເສັ້ນຜົມມັກຂາດໄດ້. 
6. ຖ້າຫາກຜົມປຽກຢ່າດຶງຜົມແຮງເກີນໄປ. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາສະຫົວມາໃໝ່ໆ ຖ້າເຮົາໃຊ້ຄວາມຮຸຮແຮງກັບຜົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການດຶງ ຫຼືຫວີຜົມແຮງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງເຮົາຂາດ ແລະຮອຍຂາດນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຜົມແຕກປາຍໄດ້. 
7. ຢານວດຜົມທີ່ບໍ່ຕ້ອງລ້າງອອກ. ຢານວດຜົມແບບນີ້ ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ຄ່ອຍຈະນິຍົມໃຊ້ກັນປານໃດ ເນື່ອງຈາກຄົນບ້ານເຮົາເປັນຄົນທີ່ອາບນໍ້າສະຫົວເປັນປະຈໍານັ້ນເອງ. ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຜົມແຕກປາຍໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ເຮົາກໍາລັງຈົ່ງຜົມໃຫ້ຍາວ ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຊື້ມາໄວ້ໃຊ້ກໍຈະເປັນການດີ ເພື່ອເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກທີ່ຈະຊ່ວຍເຮົາໄດ້. 
      ບັນຫາຜົມແຫ້ງແຕກປາຍນັ້ນ ມັກເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຕ້ອງການຈົ່ງຜົມຍາວຫຼາຍໆ ເຊິ່ງເຮົາຈໍາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະຖ້າຫາກປ່ອຍໃຫ້ຜົມຍາວເອງ ອາດຈະພົບບັນຫາແບບນີ້ກໍເປັນໄດ້.ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ