• ອັນຕະລາຍຈາກການ “ກິນແລ້ວນອນ”

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 06 ພະຈິກ 2020 (14.12 ນ.) Read : 630

ປົກກະຕິແລ້ວຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົາຈະເລີ່ມຍ່ອຍຕັງແຕ່ໃນປາກ ໂດຍການຍ່ອຍຄາໂບໄຮເດຼດເປັນນໍ້າຕານ (ຍ່ອຍໂດຍນໍ້າລາຍ), ໂປຼຕີນຈະຖືກຍ່ອຍຢູ່ກະເພາະອາຫານ ຈາກນັ້ນອາຫານທີ່ຍ່ອຍແລ້ວບາງສ່ວນຈະຖືກສົ່ງໄປຮອດລໍາໄສ້ນ້ອຍ ເຊິ່ງຈະຍ່ອຍຄາໂບໄຮເດຼດ, ຍ່ອຍໂປຼຕີນ ແລະຍ່ອຍໄຂມັນ. ສານອາຫານຈະຖືກດູດຊຶມຢູ່ລໍາໄສ້ນ້ອຍ ສ່ວນກາກອາຫານຈະຖືກສົ່ງມາຫາລໍາໄສ້ໃຫຍ່ ແລະດູດຊຶມສານອາຫານທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກລໍາໄສ້ນ້ອຍ. ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍອາຫານປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ແລະລະບົບຍ່ອຍອາຫານຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຖ້າເຮົາຢູ່ໃນທ່ານັ່ງ ແລະຢືນ ເພາະອະໄວຍະວະທຸກສ່ວນຕັ້ງຊື່ຕາມຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງຈະຍ່ອຍອາຫານໂດຍການລໍາລຽງຈາກເທິງລົງລຸ່ມ. ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນອາຫານແລ້ວນອນທັນທີ ໃນຊ່ວງທີ່ລະບົບຍ່ອຍອາຫານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆຈະຢູ່ໃນແນວນອນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆຕາມມາ ເຊິ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ ລອງມາອ່ານເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

1.   ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ແລະທ້ອງອືດ: ພຶດຕິກໍາການກິນແລ້ວນອນທັນທີຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່ ເນື່ອງຈາກລະບົບຍ່ອຍອາຫານຈະໃຊ້ເວລາໃນການຍ່ອຍອາຫານແຕ່ລະປະເພດແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອອາຫານຍ່ອຍບໍ່ໝົດກໍຈະເກີດການຕົກຄ້າງ ແລະໝັກໝົມ. ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດປະຕິກິລິຍາກັນຈົນເກີດກ໊າສໃນກະເພາະອາຫານ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈຸກທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງອືດ ແລະເຮັດໃຫ້ເຮົາຢູ່ຍາກ ນອນບໍ່ຫຼັບ.

2.   ກົດໄຫຼຍ້ອນ: ເມື່ອເຮົາກິນອາຫານ ຮ່າງກາຍຈະຫຼັ່ງນໍ້າຍ່ອຍອອກມາເພື່ອຍ່ອຍອາຫານທີ່ເຮົາຫາກໍກິນລົງໄປ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮ່າງກາຍຈະຍ່ອຍອາຫານໂດຍລໍາລຽງຈາກເທິງລົງລຸ່ມ ແຕ່ຖ້າເຮົາກິນແລ້ວນອນທັນທີ ອະໄວຍະວະຈະຢູ່ຕາມທາງນອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນໍ້າຍ່ອຍທີ່ກໍາລັງຫຼັ່ງອອກມາ ຈຶ່ງຖືກໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນບໍລິເວນຫຼອດອາຫານ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດຈະຂຶ້ນມາເຖິງລໍາຄໍ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຄາຍ ເນື່ອງຈາກນໍ້າຍ່ອຍອອກລິດເປັນກົດ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກແສບຮ້ອນກາງເອິກ, ຈຸກທ້ອງ,​ ແໜ້ນທ້ອງ,​ ຂົມຄໍ, ເອື້ອມ... ຖ້າຫາກເປັນກົດໄຫຼຍ້ອນແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ຮັກສາງ່າຍຄືທີ່ຄິດ ມັນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍເປັນມະເຮັງຫຼອດອາຫານ ຫຼືຫຼອດເລືອດສະໝອງໄດ້ອີກ.

3.   ນອນບໍ່ຫຼັບ: ເປັນອາການທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກພາວະທ້ອງອືດ ແລະກົດໄຫຼຍ້ອນ ເມື່ອເຮົາຮູ້ສຶກວ່າທ້ອງເຮົາເລີ່ມປັ່ນປ່ວນ, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ ຫຼືແສບຮ້ອນກາງເອິກ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກຢູ່ບໍ່ສະບາຍຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄປລົບກວນການນອນຫຼັບ ແລະມັກນອນ ຫຼັບໆຕື່ນໆ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົານອນຫຼັບບໍ່ເຕັມທີ່ ຫຼືນອນບໍ່ຫຼັບ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຮົາພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ລະບົບອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍຈະເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແລະຈະເກີດອັນຕະລາຍຕ່າງໆຕາມມາ.

4.   ສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງ ຫຼືມະເຮັງຫຼອດອາຫານ:​ ພະຍາດຫຼອດເລືອດສະໝອງ ເປັນພາວະສ່ຽງມາຈາກອາການກົດໄຫຼຍ້ອນຊໍ້າເຮື້ອ ແລະອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ. ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານນັ້ນ ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມດັນເລືອດ, ລະດັບນໍ້າຕານ ແລະລະດັບຄໍເລັດສ໌ເຕີລໍໃນເລືອດ. ເມື່ອລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີ, ການດູດຊຶມສານອາຫານ ຈຶ່ງມີບັນຫາ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາວະຄວາມດັນເລືອດ ແລະການຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານກັບຄໍເລັດສ໌ເຕີລໍ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດ. ສ່ວນມະເຮັງຫຼອດອາຫານ ເປັນພາວະສ່ຽງມາຈາກກົດໄຫຼຍ້ອນ ຖ້າຫາກມີອາການຊໍ້າເຮືອຈາກນໍ້າຍ່ອຍທີ່ໄຫຼຍ້ອນກັບຄືນ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍ ແລະອັກເສບຊໍ້າເຮື້ອ ຖ້າປ່ອຍໄວ້ດົນມີໂອກາດທີ່ຈະກາຍເປັນມະເຮັງຫຼອດອາຫານ.

5.   ພະຍາດຕຸ້ຍ: ເກີດຈາກທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້ຮັບພະລັງງານຈາກອາຫານຫຼາຍເກີນຈໍາເປັນ ຖ້າຫາກເຮົາກິນຫຼາຍ ແລະຂາດການອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວ ພະລັງງານທີ່ເຫຼືອຈະສະສົມແລ້ວກາຍເປັນໄຂມັນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານທີ່ໃຫ້ພະລັງານສູງ ຮ່າງກາຍກໍຈະສະສົມໄຂມັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ການກິນແລ້ວນອນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນເໜັງ, ພະລັງງານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາໄປນໍາໃຊ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຕຸ້ຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ.
ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ຮູບພາບ

  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ