• ອາຫານ 4 ປະເພດ ທີ່ບໍ່ຄວນແຊ່ຕູ້ເຢັນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ໂດຍ: ສີເປື້ອນມື 11 ພະຈິກ 2020 (11.45 ນ.) Read : 854

ເຖິງແມ່ນວ່າການເກັບອາຫານໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນນັ້ນ ຈະເປັນວິທີທີ່ສະດວກ ແລະໄດ້ຜົນດີ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນກັບອາຫານທຸກຊະນິດ ເພາະຄວາມເຢັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານບາງປະເພດເສື່ອມລົງ ແລະອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້.

1.   ໝາກໂມ: ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີນໍ້າຫຼາຍ ເມື່ອໂມເລກຸນຂອງນໍ້າຖືກຄວາມເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອຂອງມັນມີຄວາມອິ່ມນໍ້າ ແລະມີລົດຊາດຈືດຈາງ. ການປ່ຽນແປງໃນລັກສະນະນີ້ ເອີ້ນວ່າ: ການສະທ້ານໜາວ (Chilling Injury).

-    ວິທີເກັບຮັກສາໝາກໂມ: ສາມາດເກັບເອົາໄວ້ໄດ້ໃນອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ແຕ່ຖ້າຫາກຢາກກິນໝາກໂມເຢັນໆ ກໍສາມາດນໍາໄປແຊ່ເຢັນໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ມັນກໍພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໂມເຢັນແລ້ວ ໂດຍທີ່ລົດຊາດ ແລະເນື້ອຂອງໝາກໂມຍັງຄືເກົ່າ.

2.   ໝາກກ້ວຍດິບ: ໝາກກ້ວຍ ເປັນໝາກໄມ້ທີ່ມີຄວາມໄວຕໍ່ການເກີດອາການສະທ້ານໜາວ, ເປືອກກ້ວຍຈະກາຍເປັນສີດໍາ ເມື່ອມັນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 8 ອົງສາ. ນອກນັ້ນ,​ຄວາມເຢັນຈະເປັນຕົວການໃນການຊະລໍການສຸກຂອງກ້ວຍ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຢັນຈະເປັນຢຸດການເຮັດວຽກຂອງກ໊າດເອທີລີນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໝາກກ້ວຍສຸກບໍ່ສົມບູນ. ການກິນກ້ວຍດິບ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສານແທນິນສູງ ແລະມີແປ້ງທີ່ເອນໄຊບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ ຈຶ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບທ້ອງໄດ້.

-    ວິທີເກັບຮັກສາໝາກກ້ວຍ: ເກັບຢູ່ໃນຮົ່ມ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ແລະກ້ວຍເຮົາຈະສຸກພາຍໃນ 7- 10 ມື້.

3.   ກະທຽມ ແລະຫົວຫອມໃຫຍ່: ການເກັບກະທຽມ ແລະຫົວຫອມໃຫຍ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເນົ່າໄວກວ່າເກົ່າ ເພາະມນຕູ້ເຢັນຈະມີຄວາມຊຸ່ມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເຊື້ອຣາໄດ້ງ່າຍ ແລະເຊື້ອຣາເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຜະລິດສານພິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຊວ, ຕັບ ແລະອາດຈະເປັນສານກໍ່ມະເຮັງໄດ້ດ້ວຍ. ນອກຈາກຄວາມເຢັນຈະທໍາລາຍເນື້ອຂອງຫົວຫອມໃຫຍ່ແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນຫ່ຽວ, ເຫຼະ ແລະບໍ່ເປັນຕາກິນ.

-    ວິທີເກັບຮັກສາກະທຽມ ແລະຫົວຫອມໃຫຍ່: ບໍ່ຄວນເກັບແບບແຍກກີບ, ຄວນເກັບໄວ້ບ່ອນແຫ້ງ, ບໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມ ແລະອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຢູ່ໄດ້ເຖິງ 1-2 ເດືອນ.

4.   ອາຫານກະປ໋ອງ: ຄວາມຊຸ່ມ ແລະອົກຊີແຊນໃນຕູ້ເຢັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຫານກະປ໋ອງເກີດເປັນຂີ້ໝ້ຽງໄດ້ ແລະເມື່ອເຮົາກິນອາຫານທີ່ປະສົມກັບໂລຫະໜັກຈາກຂີ້ໝ້ຽງ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພິດຕໍ່ເຊລໃນຮ່າງກາຍເຮົາ, ເປັນພິດຕໍ່ຕັບ ແລະອາດຈະເປັນສານກໍ່ມະເຮັງໄດ້.

-    ວິທີເກັບຮັກສາອາຫານກະປ໋ອງ: ເນື່ອງຈາກອາຫານກະປ໋ອງຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງໄດ້ ຖ້າຫາກຢາກກິນອາຫານກະປ໋ອງເຢັນໆ ຫຼືຢາກຈະເກັບອາຫານກະປ໋ອງທີ່ກິນເຫຼືອນັ້ນໄວ້ກິນອີກ ກໍໃຫ້ປ່ຽນໃສ່ພະຊະນະອື່ນ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາໄປເຂົ້າຕູ້ເຢັນ ຫຼືອາດຈະແຊ່ອາຫານກະປ໋ອງໃນຕູ້ເຢັນ ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນເອົາມາກິນກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ທີ່ມາ: Sanook.com
  • ແທັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ